SH. MONTIA – ABRASIVE BLASTING & INDUSTRIAL PAINTING

טיח מעכב בעירה

תקנים של מכבי האש מחייבים מבנים מסוימים כפי שהוגדרו בחוק לצפות את הקירות במבנים בטיח מעכב בעירה.
המטרה הברורה של התהליך הזה הוא למנוע אסון במקרה של שריפה, ולעכב התפשטות של דליקות למינימום האפשרי.

ציפוי טיח מעכב בעירה מבוצע בהתזה על הקונסטרוקציות, המבנים או הצינורות הנדרשים לכך על ידי צוות מקצועי מנוסה ובעל ידע רב בתחום.

הטיח שחברת ש. מונטיה משתמשת בו מבוסס על צבעים מבוססי מים וסולבנטיים, הכל ע”פ התקנות של כיבוי אש.

לקבל הצעת מחיר לעבודות טיח מעכב בעירה פנו עוד היום.
'