SH. MONTIA – ABRASIVE BLASTING & INDUSTRIAL PAINTING

ניקוי חול – סוגי חומרים

ניקוי החול מתבצע על ידי התזת גרגרים אל משטחים גדולים. החומרים בהם נעשה שימוש בעת ניקוי חול הם: סיליקה, חול מתכתי, חול מינרלי העשוי מקליפות אגוז, אלומיניום אוקסיד, סיגי נחושת, גרגרי פלדה, גרנט, גרגרי בזלת ועוד.
בחירת החומרים מתבצעת על פי הצורך הרלוונטי.

החומרים הנפוצים לניקוי בחול עם חול מתכתי (אלומיניום, סוגי נחושת, פלדה), חול סינתטי וחול מינרלי (גרגירי בזלת).
היתרון בשימוש בסוגי חומרים אלו הוא שהם יוצרים הרבה פחות אבק משימוש בחומרים כמו סיליקה.

לשימוש במשטחים עדינים יותר משתמשים לרוב בחול אורגני העשוי מקליפות אגוזים או גרגרי פלסטיק חומרים אלו עדינים יותר.

השימוש בסליקה הוא פחות נפוץ בשל העובדה כי בעת השימוש נוצרות כמויות גדולות של אבק, דבר המסוכן למנקים.

אנשי חברת מונטיה מתאימים את סוגי החומרים לניקוי חול בהתאם לסוגי המשטח.

כל העובדים משתמשים בציוד מיגון מתאים ממדרגה ראשונה.

'