SH. MONTIA – ABRASIVE BLASTING & INDUSTRIAL PAINTING

צביעת מכלים

צביעת מכלים היא תחום תעשייתי שחברת ש. מונטיה מתמחה בו כבר שנים רבות.

צביעת המיכלים חייבת להתבצע בתהליך מורכב כיון שבאם הוא מבוצע בצורה רשלנית או לא מקצועית – הנזקים העלולים להיגרם ללקוח בהמשך העבודה- בעת מילוי המיכל עלול לגרור לתיקוני צביעה נוספים אצל הלקוח שיסתכמו בנזק כספי ניכר ובעיכוב בלוחות הזמנים.

תהליך צביעת המכלים כולל הכנת מוקפדת של משטח הצביעה תוך שימוש בניקוי חול מחלודה או צבעים ישנים אחרים, החלקה של המיכל, והכנתו לקראת הצביעה.

כיון שמדובר בצביעה תעשייתית, הכולל חומרים נדיפים רבים ובכמויות גדולות ותעשיתיות, הצוות המקצועי בחברת ש. מונטיה מקפיד על כללי ואמצעי בטיחות קשיחים ומקצועיים.

והתוצאות נראות בשטח.

לדוגמה: צביעת מיכלי הדלק שבוצעו על ידי צוות עובדי ש. מונטיה מעידים על כך בכל רחבי הארץ.

לקבלת הצעת מחיר לצביעת מיכלים מקצועית פנו עוד היום.

'