SH. MONTIA – ABRASIVE BLASTING & INDUSTRIAL PAINTING

צבע מעכב בעירה

חברת ש. מונטיה מתמחה בניקוי משטחים ובצביעתם כולל צביעה תעשייתית של מבנים,  מכלים, קונסטרוקציות וצינורות.
חלק ניכר מהמכלים והצינורות של לקוחות החברה כוללים ומובילים חומרים דליקים.
לשם כך השימוש בצבעים מעכבי בעירה הוא קריטי.

חומרים מעכבי בעירה מפחיתים דליקות חומרים על ידי יצירת הפרדה מהאש או על ידי יצירת תגובות כימיות הגורמות ליצירת ציפוי מבודד משטח הבעירה. ההשפעות הפיזיות של הצבעים מעכבי הבעירה הן קירור, יצירת שכבה מבודדת המונעת מהחומר המכוסה להידלק וכן דילול, כלומר שריפה של מעכבי בעירה משחררת מים או פחמן דו חמצני המדללים את הרדיקלים החופשיים בלהבות וכך מכבים אותה.

בעת צביעת מבנים, קונסטרוקציות ואף צינורות משתמשים אנשי ש. מונטיה בעת הצורך בצבעים הכוללים צבע מעכב בעירה.

יש לציין כי כיום המודעות לשימוש בצבעים מעכבי בעירה גדול מעבר וחברות הצבעים מציעות לא מעט מוצרים איכותיים.

הניסיון רב השנים של אנשי ש. מונטיה הכולל למעלה מארבעים שנות צביעה תעשייתית מאפשר לאנשיה להתאים את הצבעים המתאימים ביותר לכל לקוח ולכל מבנה, צינור, מיכל וכן הלאה.

'